Erizo de Mar

Clypeaster  Mioceno,
Murcia, España.

Tamaño: 126 x 92 x 65 mm

40,00 €