Pez Knightia

Agotado

Pez Fosil: Knightia
Green River Formation
Wyoming, Estados Unidos

Tamaño total: 182 x 152 x 10 mm
Tamaño pez: 92 x 21 mm

22,50 €