Pez Knightia

Agotado

Pez Fosil: Knightia
Green River Formation
Wyoming, Estados Unidos

Tamaño total: 182 x 155 x 17 mm
Tamaño pez: 92 x 28 mm

24,00 €