Trilobite, Estados Unidos

Agotado

Erathia Kingi Trilobite
House Range - Antilope Springs,
Millard County, Utah, Estados Unidos

Tamaño total: 150 x 115 x 9 mm
Tamano trilobite: 37 x 27 mm

59,00 €