Trilobites, Estados Unidos

Agotado

Erathia Kingi Trilobite
House Range - Antilope Springs,
Millard County, Utah, Estados Unidos

Tamaño total: 112 x 120 x 20mm
Tamano trilobite: 23 x 19 mm

47,50 €